Minęła kolejna dekada od czasu Porozumień Sierpniowych w 1980 r. Niestety narracja dominująca zarówno w mediach jak i w przekazie polityków konsekwentnie pomija robotniczy, klasowy charakter tamtych historycznych wydarzeń.
Debata o długu publicznym, bardziej niż na sam przedmiot sporu rzuca światło na kształt dyskusji ekonomicznych w Polsce. Dyskusji jednostronnych, bo prowadzonych prawie wyłącznie z neoklasycznego, często konserwatywnego punktu widzenia.
Dane medyczne użytkowników Internetu są dla technologicznych gigantów żyłą złota. Ogłaszając niedawno fuzję z Fitbitem, Google osiągnęło znaczną przewagę w walce o dominację na rynku. Żeby jednak odnieść zwycięstwo, musi jeszcze poradzić sobie z antymonopolowymi mechanizmami Komisji Europejskiej. Może się okazać, że działania Brukseli to za mało, by sprostać zagrożeniom związanym z wkroczeniem amerykańskiej korporacji na rynek e-zdrowia.
Legislatorzy przegłosowali projekt uznany przez niektórych za ustawę reprywatyzacyjną. Przewiduje on odszkodowania dla poszkodowanych lokatorów i znacznie utrudnia zwrot kamienic w naturze. Nie rozwiązuje jednak problemu reprywatyzacji jako złożonej kwestii społecznej.
Zmierzch „Tarczy Prywatności”, przesłuchania szefów GAFA w Kongresie, widmo zakazu TikToka w Stanach Zjednoczonych, blokada postów prezydenta USA przez Twittera - tego lata rozstrzyga się przyszłość Internetu, jaki znamy.
Nasze życie toczy się dziś w sieci. Tylko pozornie jest to wybór – faktycznie konieczność. Tymczasem kilku olbrzymich firm w pełni kontroluje nasz sposób korzystania z Internetu, traktując nas tylko jako zasoby, nie osoby. Dlatego nadszedł czas na regulację cyfrowych gigantów i objęcie demokratycznej kontroli nad naszymi danymi.
Rząd podchodzi do restrukturyzacji górnictwa w podobny sposób w jaki Leszek Balcerowicz podszedł do zamykania PGR-ów. Chce wszystkich zaskoczyć, zamknąć i zapomnieć. Na Śląsku się to nie uda.
Wbrew obiegowym opiniom przez ostatnie lata nie udało się zmarginalizować zjawiska skrajnego ubóstwa, a w obecnej sytuacji gospodarczej przypuszczalnie jeszcze się ono nasili. Jest to nie tylko wyzwanie natury moralnej, ale także jedno z poważnych barier dla społeczno-ekonomicznego rozwoju oraz stabilności politycznej.
W komentarzu po niedzielnej dyskusji w TOK FM, Andrzej Halesiak pisze, że temat limitu zadłużenia okazuje się nie wygasać. To cenne dla nas stwierdzenie, ponieważ na hasło “apel młodych ekonomistów” wielu innych niezgadzających się z naszym postulatem przedstawicieli fachu (my nazywamy ich konserwatywnymi) skarciła nas za sprzyjanie...
Ogłaszanie dzisiaj sukcesu z powodu tego, że w ogóle udało się przyjąć budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2017 wraz z Funduszem Odbudowy, oznacza rezygnację z wszelkich ambicji na obszarach kluczowych do naszej wspólnej przyszłości. Plan wydatków okrojono z najważniejszych elementów: środków na klimat i służbę zdrowia. Miał być wielki przełom, a wyszło jak zwykle.