Przyjęta niedawno przez Radę Ministrów Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) spotkała się z niemal jednogłośną aprobatą środowisk biznesowych i inwestorów, niezależnie od preferencji politycznych. Nic w tym dziwnego, bo zapowiada ona szereg korzystnych dla sektora finansowego zmian, w tym częściową obniżkę podatku od dywidend.
Od dzisiejszej polityki gospodarczej zależy, czy pozostaniemy europejskim liderem wzrostu i wykorzystamy szansę na zrównanie przeciętnego dochodu na jednego mieszkańca ze średnią w Unii Europejskiej. Przyszłość nowoczesnych usług publicznych, innowacyjnych produktów polskich firm i wartościowych miejsc pracy zależy od wyboru drogi odbudowy gospodarczej po epidemii.
Spółdzielnie energetyczne mogą stać się dla Polski szansą na głębokie przekształcenia w kierunku zrównoważonej, niskoemisyjnej gospodarki i ożywić życie obywatelskie. Stanowią też alternatywę dla energetyki opartej na wielkich koncernach dążących wyłącznie do zysku.
Ciężko nam sobie wyobrazić funkcjonowanie w dzisiejszym społeczeństwie, bez dostępu do największych platform cyfrowych. Kontakty towarzyskie, edukacja, pozyskiwanie bieżących informacji o świecie, praca, rozrywka - wszystko to odbywa się dzisiaj na portalach kontrolowanych przez cyfrowych gigantów. Musimy zadać sobie pytanie: czy mamy jeszcze kontrolę nad własnym życiem?...
Mieszkasz w Polsce? Zapomnij o równości szans. Nasz kraj cechują widoczne i odczuwalne różnice społeczne. Wysokie nierówności dochodowe przekładają się utrudniony awans życiowy milionów ludzi, gorszy dostęp do ochrony zdrowia i wykształcenia. Mobilność społeczna nie jest głównym tematem debaty publicznej. To na swój sposób...
Antykryzysowy plan ratunkowy Komisji Europejskiej wprowadza innowację w postaci obligacji, które po raz pierwszy mają być zaciągane w imieniu całej Unii Europejskiej. Z tego powodu projekt budzi wielkie emocje, a media generalnie mu sprzyjają. Politycy jednak nie śpieszą się z jego wprowadzeniem.
Rząd podchodzi do restrukturyzacji górnictwa w podobny sposób w jaki Leszek Balcerowicz podszedł do zamykania PGR-ów. Chce wszystkich zaskoczyć, zamknąć i zapomnieć. Na Śląsku się to nie uda.
Cyfrowe potęgi tworzą nowe autorytarne formy kontroli obywateli, przyczyniają się do wzrostu nierówności i destabilizują demokrację na całym świecie. Miała być gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach, jest gospodarka oparta na totalnej inwigilacji i wyzysku zwykłych ludzi.
Nasze życie toczy się dziś w sieci. Tylko pozornie jest to wybór – faktycznie konieczność. Tymczasem kilku olbrzymich firm w pełni kontroluje nasz sposób korzystania z Internetu, traktując nas tylko jako zasoby, nie osoby. Dlatego nadszedł czas na regulację cyfrowych gigantów i objęcie demokratycznej kontroli nad naszymi danymi.
Wbrew obiegowym opiniom przez ostatnie lata nie udało się zmarginalizować zjawiska skrajnego ubóstwa, a w obecnej sytuacji gospodarczej przypuszczalnie jeszcze się ono nasili. Jest to nie tylko wyzwanie natury moralnej, ale także jedno z poważnych barier dla społeczno-ekonomicznego rozwoju oraz stabilności politycznej.