Od dzisiejszej polityki gospodarczej zależy, czy pozostaniemy europejskim liderem wzrostu i wykorzystamy szansę na zrównanie przeciętnego dochodu na jednego mieszkańca ze średnią w Unii Europejskiej. Przyszłość nowoczesnych usług publicznych, innowacyjnych produktów polskich firm i wartościowych miejsc pracy zależy od wyboru drogi odbudowy gospodarczej po epidemii.
Obecny kryzys powinien stać się okazją do zaostrzenia polskich ambicji w zakresie zrównoważonej transformacji oraz zwiększenia nakładów na jej finansowanie. Środki przeznaczone na Program Inwestycji Publicznych w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej doskonale się do tego nadają.
Minęła kolejna dekada od czasu Porozumień Sierpniowych w 1980 r. Niestety narracja dominująca zarówno w mediach jak i w przekazie polityków konsekwentnie pomija robotniczy, klasowy charakter tamtych historycznych wydarzeń.
W walce społeczeństwa i państwa z koronawirusem ochrona osób w podeszłym wieku stanowi jedno z kluczowych zagadnień, ponieważ stanowią grupę szczególnego ryzyka. Sytuacja wymaga złożonego, całościowego, wieloaspektowego systemu wsparcia dla nich.
Ciężko nam sobie wyobrazić funkcjonowanie w dzisiejszym społeczeństwie, bez dostępu do największych platform cyfrowych. Kontakty towarzyskie, edukacja, pozyskiwanie bieżących informacji o świecie, praca, rozrywka - wszystko to odbywa się dzisiaj na portalach kontrolowanych przez cyfrowych gigantów. Musimy zadać sobie pytanie: czy mamy jeszcze kontrolę nad własnym życiem?...
Nowy kryzys stanowi zagrożenie szczególnie dla zatrudnionych w branżach najbardziej uelastycznionych, gdzie prawa pracownicze w ogóle nie obowiązują. Z drugiej strony istnieje szansa, że właśnie zagrożenie dla zdrowia publicznego, zmusi nas do dostrzeżenia, że wszyscy pracownicy zasługują na godność, bezpieczeństwo i dochód pozwalający przeżyć.
Porozumienie, które podpisano 25 września, po strajku w kilku kopalniach, mogło stać się pierwszym krokiem na drodze do sprawiedliwej transformacji Śląska. Wiele wskazuje jednak, że tak nie będzie.
Sztuką jest wyjaśnić, na czym ma polegać epokowa zmiana i czemu jest ona nieuchronna. Cenionemu publicyście "Polityki" udaje się to w dużym stopniu, choć nie do końca. Istotą systemowej przemiany musi być złożona transformacja energetyczna zgodna z celami klimatycznymi. Ale to jeszcze za mało. Czy da się dogłębnie zmienić nasze społeczeństwo?
Ogłaszanie dzisiaj sukcesu z powodu tego, że w ogóle udało się przyjąć budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2017 wraz z Funduszem Odbudowy, oznacza rezygnację z wszelkich ambicji na obszarach kluczowych do naszej wspólnej przyszłości. Plan wydatków okrojono z najważniejszych elementów: środków na klimat i służbę zdrowia. Miał być wielki przełom, a wyszło jak zwykle.
"Tarcza antykryzysowa" jest jawnym przerzuceniem kosztów załamania gospodarki na pracowników. Pomoc jest pozorna. Grozi nam katastrofa społeczna, a tylko częściowo odpowiada za nią koronawirus. W istocie jest to klęska systemu, który poświęca dobro ludzi dla nieograniczonych zysków. Rzeczywiste wyjście z kryzysu musi zakładać przemyślenie zasad, na których opiera...