Idzie bieda. Stoimy u progu gigantycznego załamania gospodarczego spowodowanego przez pandemię COVID-19. Ludzi, którzy stracą pracę, będą miliony. W Polsce z powodu skali stosowania umów cywilnoprawnych liczba bezrobotnych może wzrosnąć o dwa miliony. Na zasiłki liczyć będą mogli tylko szczęściarze. Rządu to nie obchodzi.
"Tarcza antykryzysowa" jest jawnym przerzuceniem kosztów załamania gospodarki na pracowników. Pomoc jest pozorna. Grozi nam katastrofa społeczna, a tylko częściowo odpowiada za nią koronawirus. W istocie jest to klęska systemu, który poświęca dobro ludzi dla nieograniczonych zysków. Rzeczywiste wyjście z kryzysu musi zakładać przemyślenie zasad, na których opiera...
Nowy kryzys stanowi zagrożenie szczególnie dla zatrudnionych w branżach najbardziej uelastycznionych, gdzie prawa pracownicze w ogóle nie obowiązują. Z drugiej strony istnieje szansa, że właśnie zagrożenie dla zdrowia publicznego, zmusi nas do dostrzeżenia, że wszyscy pracownicy zasługują na godność, bezpieczeństwo i dochód pozwalający przeżyć.
Obecny kryzys powinien stać się okazją do zaostrzenia polskich ambicji w zakresie zrównoważonej transformacji oraz zwiększenia nakładów na jej finansowanie. Środki przeznaczone na Program Inwestycji Publicznych w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej doskonale się do tego nadają.
1. Kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie będzie w niczym podobny do poprzednich kryzysów. Stosowane dotychczas podczas kryzysów strategie mają w tym przypadku marginalne zastosowanie. 2. Stymulacja popytu nie przyniesie pożądanych efektów, ponieważ szok wywołany dystansowaniem społecznym wpływa także na stronę podażową gospodarki.
Mieszkasz w Polsce? Zapomnij o równości szans. Nasz kraj cechują widoczne i odczuwalne różnice społeczne. Wysokie nierówności dochodowe przekładają się utrudniony awans życiowy milionów ludzi, gorszy dostęp do ochrony zdrowia i wykształcenia. Mobilność społeczna nie jest głównym tematem debaty publicznej. To na swój sposób...
Dane nie pozostawiają wątpliwości: kobiety w Rosji są ofiarami systemowej przemocy ze strony mężczyzn. Trzeba o tym mówić, trzeba działać, trzeba śpieszyć ze wsparciem! To nasz obowiązek również w Polsce. «„Sama jesteś sobie winna” - to co najczęściej słyszy kobieta, która doświadczyła przemocy....
Naftowi giganci, producenci paliw kopalnych od dekad wiedzieli, że beztroska emisja dwutlenku węgla grozi katastrofą klimatyczną zagrażającą światu, jaki znamy. W imię nieograniczonych zysków puścili jednak w ruch morderczo skuteczną machinę kłamliwej propagandy zaprzeczeń i manipulacji. Sięgnęła najwyższych szczebli światowego systemu. Teraz wymknęła im się...
Przyjęta niedawno przez Radę Ministrów Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) spotkała się z niemal jednogłośną aprobatą środowisk biznesowych i inwestorów, niezależnie od preferencji politycznych. Nic w tym dziwnego, bo zapowiada ona szereg korzystnych dla sektora finansowego zmian, w tym częściową obniżkę podatku od dywidend.