Protesty w obronie prawa do aborcji zmienią Polskę już na zawsze. Dla dzisiejszych licealistek i studentek mają szansę stać się doświadczeniem pokoleniowym
Jeżeli siła polityczna, kiedyś była utożsamiana z równością społeczną, chce znów liczyć się w grze, musi znaleźć odpowiedź na podstawowe problemy odczuwane przez Polki i Polaków. Na razie niestety skupia się dopieszczaniu zamożniejszej części społeczeństwa i lansowaniu mieszczańskiego indywidualizmu.
W komentarzu po niedzielnej dyskusji w TOK FM, Andrzej Halesiak pisze, że temat limitu zadłużenia okazuje się nie wygasać. To cenne dla nas stwierdzenie, ponieważ na hasło “apel młodych ekonomistów” wielu innych niezgadzających się z naszym postulatem przedstawicieli fachu (my nazywamy ich konserwatywnymi) skarciła nas za sprzyjanie...
Idzie bieda. Stoimy u progu gigantycznego załamania gospodarczego spowodowanego przez pandemię COVID-19. Ludzi, którzy stracą pracę, będą miliony. W Polsce z powodu skali stosowania umów cywilnoprawnych liczba bezrobotnych może wzrosnąć o dwa miliony. Na zasiłki liczyć będą mogli tylko szczęściarze. Rządu to nie obchodzi.
Tradycyjny paradygmat finansów oparty na wyłącznie ekonomicznej perspektywie nie odpowiada potrzebom dzisiejszych czasów. Musimy uwzględniać nowe ryzyka. Umożliwia to taki rodzaj finansów, które włączają trzy perspektywy - ekonomiczną, środowiskową i społeczną - w procesy decyzyjne i w procesy zarządzania ryzykiem.
W sytuacji katastrofy gospodarczej i masowych zwolnień głupotą jest dalsze myślenie o bezrobociu jako karze za rzekomą niezaradność. W Polsce zasiłki otrzymuje kilkanaście procent potrzebujących. W najbliższym czasie przełoży się to na wielki wzrost biedy, pogrąży gospodarkę od strony popytu i utrudni wychodzenie z kryzysu.
Wbrew obiegowym opiniom przez ostatnie lata nie udało się zmarginalizować zjawiska skrajnego ubóstwa, a w obecnej sytuacji gospodarczej przypuszczalnie jeszcze się ono nasili. Jest to nie tylko wyzwanie natury moralnej, ale także jedno z poważnych barier dla społeczno-ekonomicznego rozwoju oraz stabilności politycznej.
Nie można pozwolić, żeby nadciągająca recesja stała się wymówką dla porzucenia przez Europę historycznego wyzwania: przejścia do bezemisyjnej gospodarki. Konieczny jest zdecydowany nacisk społeczny. W pierwszej kolejności warto jednak wiedzieć, jakimi dysponujemy gotowymi i sprawdzonymi metodami finansowania tego gigantycznego przedsięwzięcia.
Decyzje konsumenckie decyzje konsumenckie zależą nie tylko od jakości i ceny. Firmy, które idą na skróty korzystając z rajów podatkowych i regionów o niskich kosztach pracy, mogą dziś popaść w niełaskę klientów. Polacy chcą wiedzieć co dokładnie kryje się za produktem, po który sięgają.
Rząd podchodzi do restrukturyzacji górnictwa w podobny sposób w jaki Leszek Balcerowicz podszedł do zamykania PGR-ów. Chce wszystkich zaskoczyć, zamknąć i zapomnieć. Na Śląsku się to nie uda.