Przyjęta niedawno przez Radę Ministrów Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) spotkała się z niemal jednogłośną aprobatą środowisk biznesowych i inwestorów, niezależnie od preferencji politycznych. Nic w tym dziwnego, bo zapowiada ona szereg korzystnych dla sektora finansowego zmian, w tym częściową obniżkę podatku od dywidend.
Tworzenie sprawiedliwego społeczeństwa, opartego na równości, wymaga przeciwstawieni się rasizmowi. Ale wymaga również wspólnej walki o wolność od policyjnej przemocy. Polscy aktywiści na rzecz praw człowieka muszą również myśleć o wzgardzonych "blokersach", którzy regularnie padają tej przemocy ofiarami.
Wymierające ekosystemy i coraz mniej stabilny klimat to palące dowody na wyczerpanie się obecnego modelu gospodarki. Największe koszty katastrofy poniosą dopiero nasze dzieci i wnuki - piszą aktywiści miejscy. Rewolucja przemysłowa przyniosła postęp gospodarczy na niespotykaną wcześniej skalę, jednocześnie umożliwiając znaczne odsunięcie...
Społeczeństwa ocenia się po tym, jak traktują swoich najsłabszych. W przypadku reprywatyzacji państwo stawało po stronie silnych, wykorzystując swoją siłę do odbierania słabszym bezpieczeństwa, majątku i zdrowia. Właśnie stanęliśmy przed historyczną szansą, żeby to zmienić.
Sprawnie działające usługi publiczne to dla polski jedno z wyzwań cywilizacyjnych. Nie ma jednak jasnej odpowiedzi, z jakiego źródła je najlepiej finansować.
Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich pokazały, w jak opłakanym stanie znajduje się "projekt lewicowy" w Polsce. Warto zadać sobie pytanie, czy niekończące się spory o etykiety i tożsamość nie są dziś jedną z głównych przeszkód na drodze do wdrażania postępowych rozwiązań o rzeczywistym znaczeniu dla społeczeństwa.
Budownictwo mieszkaniowe stało się złotą żyłą dla banków, deweloperów i rentierów. Dla milionów ludzi deficyt mieszkań oznacza ogromne problemy, emigrację, a nawet depresję. Pokolenie 20- i 30-latków nie stać dzisiaj nawet na kredyty hipoteczne. Znaleźli się w pułapce, z której nie widać wyjścia. Tylko zakrojona na...
Wbrew obiegowym opiniom przez ostatnie lata nie udało się zmarginalizować zjawiska skrajnego ubóstwa, a w obecnej sytuacji gospodarczej przypuszczalnie jeszcze się ono nasili. Jest to nie tylko wyzwanie natury moralnej, ale także jedno z poważnych barier dla społeczno-ekonomicznego rozwoju oraz stabilności politycznej.
Dyskusja o systemie ochrony zdrowia w Polsce i o możliwościach jego naprawy naznaczona jest przekonaniami o istnieniu "jednego cudownego sposobu". Problemem jest jego ciągłe niedofinansowanie - to fakt. Istnieje jednak więcej aspektów polityki zdrowotnej, które trzeba uwzględnić, by stworzyć sprawnie działający system o pełnej dostępności dla...
Legislatorzy przegłosowali projekt uznany przez niektórych za ustawę reprywatyzacyjną. Przewiduje on odszkodowania dla poszkodowanych lokatorów i znacznie utrudnia zwrot kamienic w naturze. Nie rozwiązuje jednak problemu reprywatyzacji jako złożonej kwestii społecznej.