Kim jesteśmy?

Pospolita to sieciowe centrum analiz, łączące ekspertów angażujących się na rzecz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i inkluzywnej polityki. Ekonomiści, socjologowie, politolodzy, znawcy technologii cyfrowych i badacze rynku pracy, zamieszczają na naszym portalu pogłębione diagnozy społeczno-gospodarcze i odważne opinie, wieńcząc je rekomendacjami przełomowych polityk publicznych.

Tworzymy otwarte, środowisko specjalistów z misją – chcemy współtworzyć lepszą Polskę i Europę. Chcemy progresywnej i równościowej wspólnoty dobrobytu, zdolnej do zwycięskiego zmierzenia się z historycznymi wyzwaniami w postaci kryzysów społecznych, wzrostu nierówności, wykluczenia i katastrofy klimatycznej. Działamy nie tylko poprzez publicystykę. Prowadzimy też aktywność w życiu publicznym i w społecznościach lokalnych: organizujemy debaty, konferencje, szkolenia i konsultacje społeczne.

Chcemy rozwinąć ogólnopolską sieć wsparcia polityk samorządowych zbieżnych z naszymi ideami, by nasycić nimi media i świadomość ludzi, a następnie przekuć je w działanie. Stawiamy na rozwój oparty na całkowicie partnerskich zasadach, który również nam samym pozwoli uczyć się, zmieniać i nabierać cennego doświadczenia we współpracy z pełnymi zapału ludźmi z całej Polski.

Instrat

Prawną, organizacyjną i finansową podstawą naszego działania jest Instrat – progresywny think tank doradzający w zakresie polityki publicznej. Działanie opiera na otwartości myślenia, innowacyjności i krytycznym ujęciu bieżących problemów. Zespół Instratu prowadzi własne badania i aktywnie angażuje się w debatę publiczną.